ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูรังแหหัวแดง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Macropisthodon flaviceps    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Macropisthodon flaviceps (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

 • ชื่อสามัญ::

  - Red-headed Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูรังแหหัวแดง

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - งูรังแหหัวแดง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Macropisthodon

ระบบนิเวศ :

Inhabits hill streams in evergreen forest.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

สุราษฎร์ธานี


สุราษฎร์ธานี


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Surat Thani (Ban Don).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Macropisthodon flaviceps