ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสาบอินเดีย

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Hebius khasiense    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Hebius khasiense (Boulenger, 1890)

 • ชื่อสามัญ::

  - Khasi Mountain Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบอินเดีย

  - งูลายสาบภูเขาสีน้ำตาล

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น


การกระจายพันธุ์ :

พบในจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน และจันทบุรี


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Hebius khasiense