ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสาบท่าสาร

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Hebius groundwateri    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Hebius groundwateri (Smith, 1922)

 • ชื่อสามัญ::

  - Groundwater's Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบท่าสาร

  - งูลายสาบท่าสาน

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบแล้ง


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทย พบในจังหวัดชุมพร ตามแนวทิวเขาตะนาวศรี


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (IUCN, 2016)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Hebius groundwateri