ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าบินคอดำ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Draco melanopogon    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Draco melanopogon Boulenger, 1887

 • ชื่อสามัญ::

  - Black-bearded Flying Lizard

  - Black-bearded Gliding Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าบินคอดำ

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าบินคอดำ

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Draco

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมตื้นๆวางไข่


Inhabits evergreen forest.


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดพังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดพังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,กระบี่,ตรัง,พัทลุง,ยะลา,นราธิวาส


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Surat Thani, Nakhon Si Thammarat (Khao Luang, Nabon, Ronpibun); Krabi; Trang (Khao Chong); Phatthalung; Yala (Banangstars, Bhetong); Narathiwat (Bangnara, Waeng).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Draco melanopogon