ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าบินยักษ์

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Draco maximus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Draco maximus Boulenger, 1893

 • ชื่อสามัญ::

  - Giant Gliding Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าบินยักษ์

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Draco

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2018)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Draco maximus