ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าบินปีกส้ม

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Draco maculatus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Draco maculatus (Gray, 1845)

 • ชื่อสามัญ::

  - Doi Suthep Spotted Gliding Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าบินปีกส้ม

  - กิ้งก่าบินดอยสุเทพ

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าบินดอยสุเทพ

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Draco

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

มีขนาดจากปลายปากถึงก้นประมาณ 60-65 มิลลิเมตร ลำตัวเรียวยาว หางยาวกว่าลำตัว หัวมีขนาดเล็ก ใต้คางมีแผ่นหนังคู่หนึ่งรูปกลมมนอยู่ข้างสองข้างลำคอ และตรงกึ่งกลางระหว่างแผ่นหนังคู่นี้มีแผ่นหนังรูปยาวรีอันหนึ่ง ซึ่งสามารถยกขึ้นลงได้ และมีขนาดโตชัดเจนในตัวผู้ ข้างลำตัวระหว่างขาคู่หน้ากับขาคู่หลังมีแผ่นหนังแผ่ออกไปด้านข้าง ลำตัวออกสีน้ำตาลแดงมีลายประสีคล้ำดูคล้ายเปลือกไม้ แผ่นปีกด้านข้างสีออกส้ม และมีลายพาดตามยาวสีจางๆ ใต้ท้องสีน้ำตาลอ่อนกว่าและใต้แผ่นปีกมีจุดกลมๆสีดำ 1-2 จุด


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ, ป่าคำหัวแฮด, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้), ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี, ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน , ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยพบที่ จ. เชียงใหม่


รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2010)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Draco maculatus