ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าบินปีกแดง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Draco haematopogon    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Draco haematopogon Gray, 1831

 • ชื่อสามัญ::

  - Red-bearded Flying Lizard

  - Red-bearded Flying Dragon

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าบินปีกแดง

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าบินปีกแดง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Draco

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมตื้นๆวางไข่


Inhabits evergreen forest.


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

สุราษฎร์ธานี


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Surat Thani (Koh Pa Ngan).


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2010)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Draco haematopogon