ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าบินมลายู

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Draco formosus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Draco formosus Boulenger, 1900

 • ชื่อสามัญ::

  - Dusky Gliding Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าบินมลายู

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Draco

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมตื้นๆวางไข่


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดยะลา และนราธิวาส


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2018)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Draco formosus