ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าบินคอส้ม

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Draco fimbriatus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Draco fimbriatus Kuhl, 1820

 • ชื่อสามัญ::

  - Orange-bearded Flying Lizard

  - Crested Gliding Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าบินคอส้ม

  - กิ้งก่าบินคอสีส้ม

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าบินคอส้ม

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Draco

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

มีขนาดประมาณ 23 เซนติเมตร ลำตัวสีน้ำตาลเทา ด้านหลังสีเทา มีลายสีน้ำตาลเข้ม สลับคั่นสีเทา หัวด้านบนสีเทาขาว คอมีแผ่นบางสีเหลืองหรือสีส้มอ่อน


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า


Nakhon Si Thammarat (Khao Luang, Nabon); Trang (Khao Chong); Yala (Banangstars); Narathiwat (Waeng).


ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมตื้นๆวางไข่


Inhabits evergreen forest.


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส


แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

นครศรีธรรมราช,ตรัง,ยะลา,นราธิวาส


รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Draco fimbriatus