ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่ารั้ว,กิ้งก่าหัวแดง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Calotes versicolor    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Calotes versicolor (Daudin, 1802)

 • ชื่อสามัญ::

  - Changeable Lizard

  - Changeable lizard

  - Common Garden Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่ารั้ว,กิ้งก่าหัวแดง

  - กิ้งก่ารั้ว, กิ้งก่าหัวแดง

  - กิ้งก่าหัวแดง

  - กิ้งก่าหัวแดง, กิ้งก่ารั้ว

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่ารั้ว กระปอมแดง

  - กิ้งก่าคอแดง

  - กิ้งก่าหัวแดง, กิ้งก่ารั้ว

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Calotes

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

ขนาดความยาวลำตัวถึงปลายหาง 38 เซนติเมตร รูปร่างยาว หัวขนาดใหญ่ เกล็ดใหญ่สีน้ำตาลแดง บนหัวไม่มีหนาม มีหนามสองข้างเหนือแผ่นหู มีหนามยาวหลังสันคอ เพศผู้มีหนังใต้คอ มีปานสีดำแต้มใต้คอ


สัตว์เลื้อยคลาน


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู, ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก, ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม, ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ, ป่าคำหัวแฮด, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง, ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่, ป่าหนองแปน, ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน), ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง, ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้), ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง, ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก, ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงโพนทราย, ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า, ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย, เกาะทะลุ, ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน , ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร, ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม , ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน


แม่น้ำสงครามตอนล่าง


All provinces


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

นครพนม


กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,เชียงราย,ชุมพร,ตรัง,เชียงใหม่,ตราด,ตาก,นครปฐม,นครนายก,นคราชสีมา,นครพนม,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,บุรีรัมย์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พะเยา,น่าน,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,นราธิวาส,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม,นนทบุรี,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,นครสวรรค์,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระยอง,ลพบุรี,ราชบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,ระนอง,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สงขลา,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,นครศรีธรรมราช,สุรินทร์,สุโขทัย,อ่างทอง,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุทัยธานี,อุตรดิตถ์,อุบลราชธานี,บึงกาฬ,สุราษฎร์ธานี,สุพรรณบุรี,หนองคาย,สิงห์บุรี


ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าหลายหลายประเภท รวมทั้งป่าชายเลน และป่าชายหาด พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน


Inhabits from beach forest to deciduous forest, including urban and agricultural areas


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยพบทั่วประเทศ


แหล่งอาศัยในประเทศไทยพบทั่วประเทศ


รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :

อาหาร, อื่นๆ

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Calotes versicolor