ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าแก้ว

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Calotes emma    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Calotes emma Gray, 1845

 • ชื่อสามัญ::

  - Forest Crested Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าแก้ว

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าแก้ว

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Calotes

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

ขนาดความยาวหัวถึงปลายหาง 35 เซนติเมตร ลำตัวสีเขียว น้ำตาล หรือน้ำตาลอมเทา เกล็ดขนาดใหญ่ เหนือตามีหนามยาวข้างละหนึ่งหนาม แผงสันคอเป็นหนามยาว


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน), ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้, ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้), ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน, ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน , ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ตาก, กำแพงเพชร, เชียงใหม่, แพร่, แม่ฮ่องสอน, เลย, หนองคาย, สกลนคร, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, จันทบุรี, ตราด, อุทัยานี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ปัตตานี, ราษฎร์ธานี, นราธิวาส, ยะลา, ระนอง, ภูเก็ต, กระบี่


รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :

อาหาร

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Calotes emma