ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าเขียวจันทบูรณ์

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Bronchocela smaragdina    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Bronchocela smaragdina Günther, 1864

 • ชื่อสามัญ::

  - Chantabun Green Tree Lizard

  - Gunther's Bloodsucker

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าเขียวจันทบูรณ์

  - กิ้งก่าเขียวจันทบูร

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าเขียวจันทบูร

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Bronchocela

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนเรือนยอดต้นไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมตื้นๆวางไข่


Inhabits evergreen forest.


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี และตราด


แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี และตราด


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

นครนายก,จันทบุรี


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Nakhon Nayok (Khao Yai); Chanthaburi (Khao Sebab, Khao Soi Dao).


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2018)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Bronchocela smaragdina