ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสาบดอกหญ้า

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Amphiesma stolata    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amphiesma stolata Wall, 1921

 • ชื่อสามัญ::

  - White-striped Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบดอกหญ้า

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - งูลายสาบดอกหญ้า

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Amphiesma

แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เชียงใหม่, ลำพูน, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, นครปฐม, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, กรุงเทพมหานคร, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, ราชบุรี


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Amphiesma stolata