ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าเขาเล็ก

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Acanthosaura lepidogaster    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829)

 • ชื่อสามัญ::

  - Cuvier’s Spiny Lizard

  - Brown Pricklenape

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าเขาเล็ก

  - กิ้งก่าเขาหนามเล็ก

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าเขาหนามเล็ก

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Acanthosaura

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

รูปร่างลักษณะมีขนาดความยาวหัวถึงปลายหาง 27 เซนติเมตร เขามีลักษณะสั้นกว่าชนิดอื่น มาก หนามขนาดเล็ก สีตัวผู้และตัวเมียต่างกัน โดยตัวผู้จะมีพื้นตัวสีเขียวสด สลับกับลายบั้งหรือจุดสีดำตามตัว คอสีขาว มีปื้นสีดำ บริเวณท้ายทอย และหน้าคลุมเหมือนสวมหน้ากาก ขอบปากมีสีแดงสด ส่วนตัวเมียสีน้ำตาลตุ่น หรือ สีน้ำตาลแดงสด อาศัยตามพื้นป่า ใต้กองใบไม้ หรือ ตามพุ่มไม้ขนาดเล็ก กินแมลงขนาดเล็ก ลูกกิ้งก่า ไส้เดือน


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย


Chiang Mai (Doi Chiang Dao, Doi Inthanon, Doi Suthep-Pui);
Lampang (Doi Khun Tan); Tak (Doi Mon Chong); Loei (Phu
Luang); Phetchabun (Nam Nao); Chaiyaphum (Phu Kieo).


ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบเขา ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมต้นๆวางไข่


Inhabits evergreen forest.


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน เลย ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์


แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน เลย ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เชียงใหม่,ลำปาง,ตาก,เลย,เพชรบูรณ์,ชัยภูมิ


รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2010)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2019)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acanthosaura lepidogaster