ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าเขาจันทบูรณ์

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Acanthosaura cardamomensis    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acanthosaura cardamomensis Wood, Grismer, Grismer, Neang, Chav & Holden, 2010

 • ชื่อสามัญ::

  - Cardamom Crested Horned Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าเขาจันทบูรณ์

  - กิ้งก่าเขาจันทรบูรณ์

  - กิ้งก่าเขาหนามจันทบูร

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Acanthosaura

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมตื้นๆวางไข่


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด รวมทั้งปราจีนบุรี สระแก้ว และนครราชสีมา


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2018)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acanthosaura cardamomensis