ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าเขาหนามยาว

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Acanthosaura armata    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acanthosaura armata (Gray, 1827)

 • ชื่อสามัญ::

  - Greater Spiny Lizard

  - Peninsular Horned Tree Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าเขาหนามยาว

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าเขาหนามยาว

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Acanthosaura

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

มีขนาดความยาวหัวถึงปลายหาง 29 เซนติเมตร ลำตัวสีเขียว น้ำตาล มีลายแต้มสีครีมอมน้ำตาลแดงขนาดใหญ่ เหนือตามีหนามยาวมากข้างละหนึ่งหนาม แผงสันคอและหลังเป็นหนามยาว


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี


Pattani (Napradoo); Yala (Bannangstars); Narathiwat (Waeng).


ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมตื้นๆวางไข่


Inhabits evergreen forest.


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส


รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acanthosaura armata