ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าบินปีกส้มดอยสุเทพ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Draco maculatus divergens    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Draco maculatus divergens Taylor, 1934

 • ชื่อสามัญ::

  - Doi Suthep Flying Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าบินปีกส้มดอยสุเทพ

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Draco

ระบบนิเวศ :

Inhabits evergreen forest.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เชียงใหม่


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Chiang Mai (Doi Suthep-Pui).


สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Draco maculatus divergens