ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

นกกระจ้อยคอขาว

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Abroscopus superciliaris    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Abroscopus superciliaris (Blyth, 1859)

 • ชื่อสามัญ::

  - Yellow-bellied Warbler

  - Yellow-bellied Warbler

 • ชื่อไทย:

  - นกกระจ้อยคอขาว

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Aves

 • อันดับ:

  Passeriformes

 • วงศ์::

  Scotocercidae

 • สกุล:

  Abroscopus

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

มีขนาดประมาณ 9.5-11.5 เซนติเมตร คิ้วขาวยาวชัดเจนตัดกับหัวสีเทาและแถบตาสีคล้ำ คอและอกขาว ท้องเหลืองเด่นชัดลำตัวด้านบนเขียวแกมเหลือง


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก, ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่, ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน , ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว


รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, )

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2016)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Abroscopus superciliaris