ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสอจุดเหลือง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Opisthotropis maculosa    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Opisthotropis maculosa Stuart & Chuaynkern, 2007

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอจุดเหลือง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Opisthotropis

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (IUCN, )

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (IUCN, 2012)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ Endangered: EN (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Opisthotropis maculosa