ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

นกกระจ้อยคอดำ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Abroscopus albogularis    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Abroscopus albogularis (Hodgson, 1854)

 • ชื่อสามัญ::

  - Rufous-faced Warbler

  - Rufous-faced Warbler

  - Rufous-faced Warbler

 • ชื่อไทย:

  - นกกระจ้อยคอดำ

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Aves

 • อันดับ:

  Passeriformes

 • วงศ์::

  Scotocercidae

 • สกุล:

  Abroscopus

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

9 cm. Dull olive crown and by lack of eye-ring, rufous head-sides, black
and white on throat, broad yellow band across upper breast, belly whitish,
rump whitish yellow and yellowish vent.


ระบบนิเวศ :

Bamboo, evergreen forest, 800-1,400 m.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เชียงใหม่


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS, Doi Inthanon NP).


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, )

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2016)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ Endangered: EN (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ Endangered: EN (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Abroscopus albogularis