ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

รากกล้วยสาละวิน

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Acantopsis spectabilis    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acantopsis spectabilis (Blyth, 1860)

 • ชื่อสามัญ::

  - Spectacular Horseface loach

 • ชื่อไทย:

  - รากกล้วยสาละวิน

  - รากกล้วย

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Actinopterygii

 • อันดับ:

  Cypriniformes

 • วงศ์::

  Cobitidae

 • สกุล:

  Acantopsis

ระบบนิเวศ :

Fresh Water


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (IUCN, )

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (IUCN, 2012)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acantopsis spectabilis