ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

อรพิม (คิ้วนาง)

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Bauhinia winitii    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Bauhinia winitii Craib

 • ชื่อไทย:

  - อรพิม (คิ้วนาง)

  - อรพิม

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - คิ้วนาง (ภาคกลาง)

 • ชื่อพระนาม::

  - พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) บิดาแห่งพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย

 • อาณาจักร::

  Plantae

 • ไฟลัม::

  Tracheophyta

 • ชั้น::

  Magnoliopsida

 • อันดับ:

  Fabales

 • วงศ์::

  Fabaceae

 • สกุล:

  Bauhinia

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :


บรรยายลักษณะต้น:ไม้เถา มีเนื้อไม้ กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลเข้มใบ:ใบเดี่ยวแยกเป็น 2 แฉก เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่เบี้ยว ปลายกลม ยาว 3-4.5 เซนติเมตร เส้นใบมี 3-4 เส้น หูใบมีขนาดเล็ก ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตรดอก:ดอกออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อยาวได้ประมาณ 20 เซนติเมตร ตาดอกรูปกระสวย ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ก้านดอกใหญ่ สั้นๆ ยาว 0.4-0.8 เซนติเมตร ใบประดับและใบประดับย่อยรูปเส้นด้าย ยาว 0.5-0.8 เซนติเมตร ฐานรองดอกยาวรูปหลอด 4-6 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลเข้ม เป็นริ้ว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ ยาวประมาณกึ่งหนึ่งของฐานรองดอก กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดเท่าๆ กัน ย่น รูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาวได้ประมาณ 9 เซนติเมตร รวมก้านกลีบ กลีบหน้ามีสีเหลืองอ่อนแซม กว้างกว่าเล็กน้อยผล:ผลเป็นฝักบาง รูปใบหอก แบน เกลี้ยง บิดเล็กน้อย ยาวได้ประมาณ 30 เซนติเมตร เมล็ดมี 6-10 เมล็ด แบน เกลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตรเปลือก:อื่นๆ:

ไม้เถา มีเนื้อไม้ กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลเข้ม
ใบเดี่ยวแยกเป็น 2 แฉก เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่เบี้ยว ปลายกลม ยาว 3-4.5 เซนติเมตร เส้นใบมี 3-4 เส้น หูใบมีขนาดเล็ก ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร
ดอกออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อยาวได้ประมาณ 20 เซนติเมตร ตาดอกรูปกระสวย ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ก้านดอกใหญ่ สั้นๆ ยาว 0.4-0.8 เซนติเมตร ใบประดับและใบประดับย่อยรูปเส้นด้าย ยาว 0.5-0.8 เซนติเมตร ฐานรองดอกยาวรูปหลอด 4-6 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลเข้ม เป็นริ้ว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ ยาวประมาณกึ่งหนึ่งของฐานรองดอก กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดเท่าๆ กัน ย่น รูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาวได้ประมาณ 9 เซนติเมตร รวมก้านกลีบ กลีบหน้ามีสีเหลืองอ่อนแซม กว้างกว่าเล็กน้อย
ผลเป็นฝักบาง รูปใบหอก แบน เกลี้ยง บิดเล็กน้อย ยาวได้ประมาณ 30 เซนติเมตร เมล็ดมี 6-10 เมล็ด แบน เกลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร


การกระจายพันธุ์ :

พบทางภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัดนครสวรรค์ ภาคกลางที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูนเตี้ยๆ ระดับความสูงประมาณ 100 เมตร


N, C & SW Thailand


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

ป่าเขาผาลาด ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน) ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย


Mixed deciduous forest, limestone.


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

ไม้เถา, ไม้เลื้อย


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

Endemic


รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :

ไม้ดอกไม้ประดับ

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Threatened: NT (ONEP, 2549)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Bauhinia winitii