ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Eurochelidon sirintarae    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Eurochelidon sirintarae (Kitti, 1968)

 • ชื่อไทย:

  - นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

 • ชื่อพระนาม::

  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Aves

 • อันดับ:

  Passeriformes

 • วงศ์::

  Hirundinidae

 • สกุล:

  Eurochelidon

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
แหล่งที่พบภายในประเทศ :

นครสวรรค์


บัญชีหมายเลข 1

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Endangered: CR (IUCN, )

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Endangered: CR (IUCN, 2016)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง Endangered: CR (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Eurochelidon sirintarae