ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

มดต้นไม้สิรินธร

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Cladomyrma sirindhornae    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Cladomyrma sirindhornae Jaitrong, Laedprathom & Yamane, 2013

 • ชื่อไทย:

  - มดต้นไม้สิรินธร

 • ชื่อพระนาม::

  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Hymenoptera

 • วงศ์::

  Formicidae

 • สกุล:

  Cladomyrma

แหล่งที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ต.ค. 2561

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

มดที่มีหัวแบน หนวด 8 ปล้อง ตารวมขนาดใหญ่ เอว 1 ปล้อง ปลายส่วนท้องไม่มีเหล็กใน แต่เป็นช่องเปิดรูปวงกลม มดงานมีสองขนาด ได้แก่มดงานขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ด้านหน้าของส่วนหัวหักทู่ กรามมีฟัน 4 ซี่ และมดงานขนาดเล็กมีหัวแบนกว่า และกรามมีฟัน 7–8 ซี่
ขนาด มดร


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ทุกจังหวัดในภาคตะวันออก และภาคกลางในจังหวัดสระบุรี และนครนายก


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Cladomyrma sirindhornae