ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ปลาซิวเจ้าฟ้า

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Amblypharyngodon chulabhornae    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amblypharyngodon chulabhornae Vidthayanon & Kottelat, 1990

 • ชื่อสามัญ::

  - Princess carplet

 • ชื่อไทย:

  - ปลาซิวเจ้าฟ้า

  - ซิวเจ้าฟ้า

 • ชื่อพระนาม::

  - สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Actinopterygii

 • อันดับ:

  Cypriniformes

 • วงศ์::

  Cyprinidae

 • สกุล:

  Amblypharyngodon

แหล่งที่พบภายในประเทศ :

ชลบุรี


ชลบุรี


หนองคาย, แพร่


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

อ่างเก็บน้ำคลองหลวง


อ่างเก็บน้ำคลองหลวง


พื้นที่ชุ่มน้ำหนองบงคาย


ระบบนิเวศ :

Fresh Water


Marshland


การกระจายพันธุ์ :

Indo-Chinese


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2012)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Amblypharyngodon chulabhornae