ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กล้วยไม้สิงโตเจ้าฟ้าเพชรรัตน์

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Bulbophyllum Princess Bejaratana    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Bulbophyllum Princess Bejaratana

 • ชื่อไทย:

  - กล้วยไม้สิงโตเจ้าฟ้าเพชรรัตน์

 • ชื่อพระนาม::

  - สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 • อาณาจักร::

  Plantae

 • ไฟลัม::

  Tracheophyta

 • วงศ์::

  Orchidaceae

 • สกุล:

  Bulbophyllum

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Bulbophyllum Princess Bejaratana