ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

หอยบุษราคัม

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Amphidromus principalis    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amphidromus principalis Sutcharit & Panha, 2015

 • ชื่อสามัญ::

  - Yellow sapphire Amphidromus

 • ชื่อไทย:

  - หอยบุษราคัม

 • ชื่อพระนาม::

  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Mollusca

 • ชั้น::

  Gastropoda

 • อันดับ:

  Stylommatophora

 • วงศ์::

  Camaenidae

 • สกุล:

  Amphidromus

แหล่งที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ต.ค. 2561

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

หอยบุษราคัมมีเปลือกสีเหลืองแวววาว มีสีลำตัวสีขาวนวลอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดิบชื้นตามเกาะในอ่าวไทย บริโภคสาหร่ายและไลเคนบนผิวต้นไม้ ดำรงชีวิตบนต้นไม้ตลอดชีวิต มีเปลือกเวียนทางด้านซ้ายทุกตัวทั้งประชากร ศัตรูธรรมชาติ คือนกหลายชนิดและหนู มีการผลิตเมือกจากเท้าและแมนเทิลที่ทำสีขาวใส ช่วยเคลือบผิวลำตัวให้ขาวมันแวววาว มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงผิวพรรณที่ละเอียดอ่อน มีศักยภาพไปสู่อุตสาหกรรมเวชสำอางได้อีกด้วย


ระบบนิเวศ :

บก


การกระจายพันธุ์ :

นครศรีธรรมราช


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Amphidromus principalis