ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Opisthotropis boonsongi

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Opisthotropis boonsongi Brown & Leviton, 1961

 • ชื่อสามัญ::

  - Boonsong’s Keelback

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - งูลายสอหมอบุญส่ง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Isanophis

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Opisthotropis boonsongi