ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Amphiesma deschauenseei

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amphiesma deschauenseei David, Vogel & Pauwels, 1998

 • ชื่อสามัญ::

  - Northern Keelback

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - งูลายสาบท้องสามขีด

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เชียงใหม่, อุทัยธานี


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Amphiesma deschauenseei