ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าบินคอแดง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Draco blanfordi    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Draco blanfordi Smith, 1935

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าบินคอแดง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Draco

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :

มีขนาดความยาวหัวถึงปลายหางประมาณ 38 เซนติเมตร ผิวหนังลำตัวด้านบนสีเขียวมะกอก มีลายประสีเหลืองไม่เป็นระเบียบ แผ่นหนังข้างลำตัวลายไม่เด่นชัด สีเขียวมะกอก มีลายสีเหลืองอ่อนตามแนวเฉียง


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า, ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก, ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม


รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Draco blanfordi