ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสอลาวเหนือ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Paratapinophis praemaxillaris    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Paratapinophis praemaxillaris Angel, 1929

 • ชื่อสามัญ::

  - Angel's Mountain Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอลาวเหนือ

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Paratapinophis

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, )

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Paratapinophis praemaxillaris