ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสอจุดเหลือง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Opisthotropis maculosus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Opisthotropis maculosus Stuart & Chuaynkern, 2007

 • ชื่อสามัญ::

  - Yellow Spotted Mountain Stream Snake

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอจุดเหลือง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Opisthotropis

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบแล้งผสมป่าไผ่


การกระจายพันธุ์ :

พบในจังหวัดบึงกาฬ


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Opisthotropis maculosus