ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสาบปากขาว

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Hebius leucomystax    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Hebius leucomystax (David, Bain, Quang Truong, Orlov, Vogel, Ngoc Thanh & Ziegler, 2007)

 • ชื่อสามัญ::

  - White-lipped Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบปากขาว

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

การกระจายพันธุ์ :

ภาคอีสาน


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Hebius leucomystax