ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสาบมลายู

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Hebius inas    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Hebius inas (Laidlaw, 1901)

 • ชื่อสามัญ::

  - Malayan Mountain Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบมลายู

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Hebius inas