ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสาบท้องสามขีด

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Hebius deschauenseei    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Hebius deschauenseei (Taylor, 1934)

 • ชื่อสามัญ::

  - Northern Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบท้องสามขีด

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบแล้ง


การกระจายพันธุ์ :

พบในจังหวัดอุทัยธานี เชียงใหม่ เลย


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Hebius deschauenseei