ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสาบสะแกราช

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Hebius boulengeri    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Hebius boulengeri (Gressitt, 1937)

 • ชื่อสามัญ::

  - Boulenger's Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบสะแกราช

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

การกระจายพันธุ์ :

ภาคอีสาน(สะแกราช)


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Hebius boulengeri