ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสอลายจุดขาว

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Fowlea punctulatus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Fowlea piscator Malnate, 1960

 • ชื่อพ้อง (Synonymised names):

  Xenochrophis punctulatus

 • ชื่อสามัญ::

  - White-spotted Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอลายจุดขาว

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Fowlea

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Fowlea punctulatus