ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสอใหญ่

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Fowlea piscator    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Fowlea piscator Malnate, 1960

 • ชื่อสามัญ::

  - Checkered Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอใหญ่

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Xenochrophis

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าหลากหลาย และพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มต่ำ


การกระจายพันธุ์ :

พบทั่วประเทศ


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Fowlea piscator