ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสอบ้าน, งูลายสอธรรมดา, งูลายสอสวน

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Fowlea flavipunctatus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758)

 • ชื่อสามัญ::

  - Common Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอบ้าน, งูลายสอธรรมดา, งูลายสอสวน

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Fowlea

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าหลากหลาย และพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มต่ำ


การกระจายพันธุ์ :

พบทั่วประเทศ


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Fowlea flavipunctatus