ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าบินปีกดำ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Draco obscurus    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Draco obscurus Boulenger, 1887

 • ชื่อสามัญ::

  - Dusky Gliding Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าบินปีกดำ

 • ชื่อท้องถิ่น::

  - กิ้งก่าบินปีกดำ

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Draco

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Draco obscurus