ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่ายูนนาน

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Diploderma yunnanensse    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Calotes versicolor (Daudin, 1802)

 • ชื่อสามัญ::

  - Yunnan japalure

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่ายูนนาน

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Diploderma

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบเขา ระดับประมาณ 2,000 ม. รทก. ขึ้นไป


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากยอดดอยผ้าห่มปก ในจังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Diploderma yunnanensse