ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าเขียวใต้

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Bronchocela rayaensis    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Bronchocela rayaensis Grismer, Wood, Lee, Quah, Anuar, Ngadi & Sites, 2015

 • ชื่อสามัญ::

  - Raya Green Crested Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าเขียวใต้

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Bronchocela

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนยอดไม้ไม้ ตัวเมียลงมาที่พื้นเพื่อขุดหลุมตื้นๆวางไข่


การกระจายพันธุ์ :

แหล่งอาศัยในประเทศไทยมีรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Bronchocela rayaensis