ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าเขียวพม่า

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Bronchocela burmana    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Bronchocela burmana Blanford, 1878

 • ชื่อสามัญ::

  - Burmese Green Crested Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าเขียวพม่า

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Bronchocela

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Bronchocela burmana