ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กิ้งก่าเขาหนามสีส้ม

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Acanthosaura aurantiacrista    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acanthosaura armata (Gray, 1827)

 • ชื่อสามัญ::

  - Orange Crested Horned Lizard

 • ชื่อไทย:

  - กิ้งก่าเขาหนามสีส้ม

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Agamidae

 • สกุล:

  Acanthosaura

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acanthosaura aurantiacrista