ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

เพลี้ยอ่อนถั่ว

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Acyrthosiphon pisum    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Acyrthosiphon pisum (Harris & M., 1776)

 • ชื่อไทย:

  - เพลี้ยอ่อนถั่ว

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Hemiptera

 • วงศ์::

  Aphididae

 • สกุล:

  Acyrthosiphon

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Acyrthosiphon pisum