ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

เพลี้ยจักจั่นฝ้าย

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Empoasca flavescens    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Empoasca flavescens Gillette, 1898

 • ชื่อไทย:

  - เพลี้ยจักจั่นฝ้าย

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Hemiptera

 • วงศ์::

  Cicadellidae

 • สกุล:

  Empoasca

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Empoasca flavescens