ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

เพลี้ยหอยอ้อย

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Aulacaspis madiunensis    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Aulacaspis madiunensis (Zehntner, 1898)

 • ชื่อไทย:

  - เพลี้ยหอยอ้อย

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Hemiptera

 • วงศ์::

  Diaspididae

 • สกุล:

  Aulacaspis

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Aulacaspis madiunensis