ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ผีเสื้อหนอนเจาะลำต้นอ้อย

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Argyroploce schistataceana    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Argyroploce schistataceana (Sn.)

 • ชื่อไทย:

  - ผีเสื้อหนอนเจาะลำต้นอ้อย

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Lepidoptera

 • วงศ์::

  Tortricidae

 • สกุล:

  Argyroploce

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Argyroploce schistataceana