ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

ยุงก้นปล่อง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Anopheles stephensi    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Anopheles stephensi Liston, 1901

 • ชื่อไทย:

  - ยุงก้นปล่อง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Arthropoda

 • ชั้น::

  Insecta

 • อันดับ:

  Diptera

 • วงศ์::

  Culicidae

 • สกุล:

  Anopheles

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Anopheles stephensi