ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

Eragrostis curvula

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 • อาณาจักร::

  Plantae

 • ไฟลัม::

  Tracheophyta

 • ชั้น::

  Liliopsida

 • อันดับ:

  Poales

 • วงศ์::

  Poaceae

 • สกุล:

  Eragrostis

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

Perennial densely tufted herb.


ระบบนิเวศ :

Cultivated.


การกระจายพันธุ์ :

Native to Africa, introduced elsewhere as a fodder grass.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

NakhonRatchasima


 • - รายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Eragrostis curvula